Researcher

The research path is dr. Peter Kozmus began at the National Institute of Biology. He continued his career at the Agricultural Institute of Slovenia, and partly this role is also performed in the last period of his employment at the Beekeeping Association of Slovenia. At the beginning, research was the most important in determining the diversity of bumblebees in Slovenia and in determining the differences within the population of honeybee in Slovenia. For 3 years, he identified the different effects of the agricultural environment on bee colonies.

He is the author or co-author of 7 original scientific articles, 55 professional ... His entire Library comprises more than 230 units.

Original scientific papers

1. KOZMUS, Peter, SIMONČIČ, Andrej. A survey of pesticide residues in pollen collected by honey bees from four different types of agricultural production areas in Slovenia. Journal of life sciences, ISSN 1934-7391, Apr. 2014, vol. 8, no. 4, str. 335-343. [COBISS.SI-ID 4504680]

2. KOZMUS, Peter. Ugotavljanje stopnje hibridizacije populacije kranjske čebele (Apis mellifera carnica Pollman) v Sloveniji na podlagi obarvanosti obročkov na zadku. Acta agriculturae Slovenica, ISSN 1581-9175. [Tiskana izd.], 2011, letn. 98, št. 2, str. 159-166, ilustr. http://aas.bf.uni-lj.si/zootehnika/98-2011/PDF/98-2011-2-159-166.pdf. [COBISS.SI-ID 3735656], [SNIP, Scopus do 31. 10. 2012: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

3. KOZMUS, Peter, VIRANT-DOBERLET, Meta, MEGLIČ, Vladimir, DOVČ, Peter. Identification of Bombus species based on wing venation structure. Apidologie, ISSN 0044-8435, 2011, vol. 42, str. 472-480, doi: 10.1007/s13592-011-0037-5. [COBISS.SI-ID3630696], [JCR, SNIP, WoS do 5. 5. 2015: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, Scopus do 5. 5. 2015: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3]

4. KOZMUS, Peter. Ugotavljanje prisotnosti ekotipov kranjske čebele (Apis mellifera carnica Pollman) v Sloveniji na podlagi razlik v ožiljenosti prednjih kril = Carniolan bee (Apis mellifera carnica Pollman) population definition as based difference in wing venation strucutre. Acta agriculturae Slovenica, ISSN 1581-9175. [Tiskana izd.], 2008, let. 92, št. 2, str. 139-149. [COBISS.SI-ID 2867304], [SNIP, Scopus do 31. 8. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0]

5. KOZMUS, Peter, STEVANOVIĆ, Jevrosima, STANIMIROVIĆ, Z., STOJIĆ, Velibor R., KULIŠIĆ, Z., MEGLIČ, Vladimir. Analysis of mitochondrial DNA in honey bees (Apis mellifera) from Serbia = Analiza mitohondrijalne DNK kod medonosnih pčela (Apis mellifera) iz Srbije. Acta veterinaria, ISSN 0567-8315, 2007, letn. 57, št. 5-6, str. 465-476. [COBISS.SI-ID 2562408], [JCR, SNIP, WoS do 10. 9. 2017: št. citatov (TC): 13, čistih citatov (CI): 13, Scopus do 10. 2. 2016: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 12]

6. SUŠNIK BAJEC, Simona, KOZMUS, Peter, POKLUKAR, Janez, MEGLIČ, Vladimir. Molecular characterisation of indigenous Apis mellifera carnica in Slovenia. Apidologie, ISSN 0044-8435, 2004, let. 35, str. 623-636. [COBISS.SI-ID 1838440], [JCR, SNIP, WoS do 13. 8. 2017: št. citatov (TC): 34, čistih citatov (CI): 32, Scopus do 23. 10. 2017: št. citatov (TC): 37, čistih citatov (CI): 33]

7. KOZMUS, Peter, SUŠNIK BAJEC, Simona, POKLUKAR, Janez, MEGLIČ, Vladimir. Opredelitev populacij kranjske čebele (Apis mellifera carnica Pollman) na osnovi analize mitohondrijske DNK = Carniolan bee (Apis mellifera carnica Pollman) population definition as based on mitochondrial DNA. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Kmetijstvo, Zootehnika, Agricultural issue, Zootechnica, ISSN 1408-3434, 2002, letn. 80, št. 2, str. 181-191. [COBISS.SI-ID 1367432]


RESEARCH PAPERS

9. KOZMUS, Peter. Imkerei in Slowenien : Eine Liebesgeschichte. Lëtzebuerger Beien-Zeitung : Organ vum Lëtzebuerger Landesverband fir Beienzucht, 2017, str. 366-373, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024448335]

10. KOZMUS, Peter. Obravnava aktualnega zdravstvenega stanja čebel na seji Sveta za čebelarstvo. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, mar. 2017, letn. 119, št. 3, str. 76-77. [COBISS.SI-ID 1024436815]

11. KOZMUS, Peter. Kdaj menjati matico. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, jun. 2017, letn. 119, št. 6, str. 164-165. [COBISS.SI-ID 1024438607]

12. KOZMUS, Peter. Čebela in opraševanje. Suhorobar : glasilo občine Sodražica, mar./apr. 2017, letn. 19, št. 105, str. 24, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024431439]

13. KOZMUS, Peter. Rezultati morfološke analize čistosti kranjske čebele v Sloveniji. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, maj 2016, letn. 118, št. 5, str. 172-173. [COBISS.SI-ID 1024396879]

14. KOZMUS, Peter. Populacijska dinamika varoj v čebelji družini. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, jul.-avg. 2016, letn. 118, št. 7/8, str. 255-256, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024405839]

15. KOZMUS, Peter. Koroški čebelarji naj nam bodo za zgled. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, okt. 2016, letn. 118, št. 10, str. 337-338. [COBISS.SI-ID 1024409679]

16. KOZMUS, Peter. Selekcija v vzrejališčih. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, jun. 2015, letn. 117, št. 6, str. 203-204, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024364879]

17. KOZMUS, Peter, JELEN, Filip. Koroški čebelarji zavzeto varujejo kranjsko čebelo - sivko. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, jul./avg. 2015, letn. 117, št. 7/8, str. 246-247. [COBISS.SI-ID 1024369743]

18. KOZMUS, Peter. Zakaj izvajati osnovno odbiro v čebelarstvu?. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, jan. 2014, letn. 116, št. 1, str. 9-10, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024341583]

19. KOZMUS, Peter. Sklepi glede zagotovljanja zdravil za zatiranje varoj v letu 2014. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, feb. 2014, letn. 116, št. 2, str. 55-56. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-LINFY2WV. [COBISS.SI-ID 4395112]

20. KOZMUS, Peter. Spodbujanje osnovne odbire in menjava čebeljih matic v letu 2014. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, dec. 2014, letn. 116, št. 12, str. 400, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024340559]

21. KOZMUS, Peter. Menjava čebeljih matic v letu 2013 in ohranjanje kranjice. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, maj 2013, letn. 115, št. 5, str. 162, ilustr. [COBISS.SI-ID 4178024]

22. KOZMUS, Peter. Problematika čebelarstva v Evropski uniji. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, sep. 2013, letn. 115, št. 9, str. 274-275, ilustr. [COBISS.SI-ID 4300904]

23. KOZMUS, Peter. Ukrep menjava čebeljih matic v letu 2013. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, okt. 2013, letn. 115, št. 10, str. 317, ilustr. [COBISS.SI-ID 275904512]

24. KOZMUS, Peter. Pridelovalci lahko grožnjo zmanjšajo na minimum : varovanje čebel in FFS. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, ISSN 0353-5711, maj 2012, letn. 23, št. 5, str. 10-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 3844200]

25. KOZMUS, Peter. Spremljanje čebeljih družin v okviru strokovne naloge v letu 2011. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, jan. 2012, letn. 114, št. 1, str. 5-6, ilustr. [COBISS.SI-ID 3760744]

26. KOZMUS, Peter. Predhodna analiza uspešnosti prezimitve čebeljih družin v letu 2012. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, maj 2012, letn. 114, št. 5, str. 160-161, ilustr. [COBISS.SI-ID 3843176]

27. KOZMUS, Peter. Dejavnosti KIS v letu 2011 - iz Rejskega programa za kranjsko čebelo 2011-2015. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, maj 2012, letn. 114, št. 5, str. 161-163, grafi. [COBISS.SI-ID 3843432]

28. KOZMUS, Peter. Simpozij o kranjski čebeli v okviru ApiSlovenije. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, maj 2012, letn. 114, št. 5, str. 176-177. [COBISS.SI-ID 3855208]

29. KOZMUS, Peter. Menjava čebeljih matic v letu 2012. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, nov. 2012, letn. 114, št. 11, str. 346-347. [COBISS.SI-ID 3945576]

30. JUSTINEK, Jure, KOZMUS, Peter. Opazovalno-napovedovalna služba medenja od začetkov do dandanes. V: BORKO, Marko (ur.). Slovenski čebelar : Slovenija 20 let : jubilejna številka ob 20-obletnici samostojnosti Republike Slovenije - domovine kranjske čebele, (Slovenski čebelar, ISSN 0350-4697, 114(2012)jub. št.). Brdo pri Lukovici: Čebelarska zveza Slovenije. 2012, letn. 114, jubilejna št. , str. 44. [COBISS.SI-ID 3761512]

31. KOZMUS, Peter. Osnovna odbira kranjske čebele v okviru Rejskega programa 2011-2015. Kmečki glas, ISSN 0350-4093, 6. apr. 2011, letn. 68, št. 14, str. 10, fotogr. [COBISS.SI-ID 3563368]

32. KOZMUS, Peter. Osnovna odbira v Rejskem programu za kranjsko čebelo 2011-2015. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, mar. 2011, letn. 113, št. 3, str. 80-81. [COBISS.SI-ID 3518056]

33. KOZMUS, Peter. Ugotavljanje odstotka čebel z rumenimi obročki na zadku na območju Slovenije. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, apr. 2011, letn. 113, št. 4, str. 122-123, ilustr. [COBISS.SI-ID 3559016]

34. KOZMUS, Peter. Čebelarjem bo razdeljenih 2000 brezplačnih matic. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, maj 2011, letn. 113, št. 6, str. 202. [COBISS.SI-ID 3608936]

35. KOZMUS, Peter. Program zaščite kranjske čebele v Sloveniji. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, jul.-avg. 2011, letn. 113, št. 7/8, str. 257. [COBISS.SI-ID 3646312]

36. KOZMUS, Peter. Menjava čebeljih matic v letu 2011. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, okt. 2011, letn. 113, št. 10, str. 311. [COBISS.SI-ID 3682920]

37. KOZMUS, Peter. Kranjska čebela in njena "čistost". Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, jan. 2010, letn. 112, št. 1, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 3216488]

38. KOZMUS, Peter. Analiza zmanjšanja števila čebeljih družin v letih 2007 in 2008. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, apr. 2010, letn. 112, št. 4, str. 121-122. [COBISS.SI-ID 3286376]

39. KOZMUS, Peter. Rojenje in selekcija. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, maj 2010, letn. 112, št. 5, str. 156-157. [COBISS.SI-ID 3296104]

40. KOZMUS, Peter. Razlika med gospodarskimi in rodovniškimi maticami ter njihov pomen. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, jul.-avg. 2010, letn. 112, št. 7-8, str. 231-232. [COBISS.SI-ID 3353960]

41. KOZMUS, Peter. Analiza prezimitve čebeljih družin v letu 2009/2010. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, nov. 2010, letn. 112, št. 11, str. 350-351. [COBISS.SI-ID 3473768]

42. KOZMUS, Peter, MODIC, Špela. Genetska identifikacija pravih listnih uši. Kmečki glas, ISSN 0350-4093, 1. jul. 2009, letn. 66, št. 26, str. 9. [COBISS.SI-ID 3049064]

43. KOZMUS, Peter. Čebelarjenje v Sloveniji : kranjska čebela je druga najbolj razširjena čebelja pasma na svetu. Mohorjev koledar ..., ISSN 1318-5462, 2009, str. 50-55. [COBISS.SI-ID 2857064]

44. KOZMUS, Peter. Pozitivni učinki matičnega mlečka. Kmečki glas, ISSN 0350-4093, 23. jan. 2008, letn. 65, št. 4, str. 9, fotogr. [COBISS.SI-ID 2584424]

45. KOZMUS, Peter. Zakaj so za opraševanje pomembni čmrlji. Kmečki glas, ISSN 0350-4093, 9. apr. 2008, letn. 65, št. 15, str. 9. [COBISS.SI-ID 2668904]

46. KOZMUS, Peter, MODIC, Špela. Nova nevarnost za lesnate rastline? : hrošč Anoplophora chinensis. Kmečki glas, ISSN 0350-4093, 30. jul. 2008, letn. 65, št. 31, str. 30. [COBISS.SI-ID 2733160]

47. KOZMUS, Peter (avtor, fotograf). Razvoj gensko spremenjenih rastlin in njihov vpliv na okolje. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, jan. 2008, letn. 40, št. 1, str. 38-39, fotogr. [COBISS.SI-ID 2574696]

48. KOZMUS, Peter. Bosta kitajski in azijski kozliček prišla tudi k nam?_. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, avg. 2008, letn. 40, št. 8, str. 24-25. [COBISS.SI-ID 2733672]

49. KOZMUS, Peter. Bosta prišla škodo povzročat tudi k nam?_. Novi tednik NT&RC, ISSN 0353-734X, 7. okt. 2008, letn. 63, št. 79, str. 19. [COBISS.SI-ID 2801768]

50. KOZMUS, Peter. V katerih primerih so čmrlji boljši opraševalci od čebel?. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, feb. 2008, letn. 110, št. 2, str. 47-48. [COBISS.SI-ID 2590056]

51. KOZMUS, Peter. Velika voščena vešča (Galleria mellonella). Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, mar. 2008, letn. 110, št. 3, str. 76-77. [COBISS.SI-ID 2621800]

52. KOZMUS, Peter. Kaj so čmrlji in kaj se z njimi dogaja. Kmečki glas, ISSN 0350-4093, 17. okt. 2007, letn. 64, št. 42, str. 10, fotogr. [COBISS.SI-ID 2508392]

53. KOZMUS, Peter (avtor, fotograf). Najpogostejše vrste čmrljev v Sloveniji. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, sep. 2007, letn. 39, št. 9, str. 45-46, fotogr. [COBISS.SI-ID 2472552]

54. KOZMUS, Peter. Podnebne spremembe. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, sep. 2007, letn. 109, št. 9, str. 261-262, ilustr. [COBISS.SI-ID 2471784]

55. KOZMUS, Peter. Zakaj je čmrljev vse manj?. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, nov. 2007, letn. 109, št. 11, str. 343-344. [COBISS.SI-ID 2530664]

56. KOZMUS, Peter. Čebelarjenje v Indiji. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, 1. dec. 2006, letn. 108, št. 12, str. 329-331. [COBISS.SI-ID 2317928]

57. KOZMUS, Peter, GREGORC, Aleš. Slovenia: small country with great beekeeping experience. Bee world, ISSN 0005-772X, sep. 2005, str. 65-68. [COBISS.SI-ID 1982824], [JCR, SNIP, WoS do 7. 9. 2006: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 27. 11. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

58. KOZMUS, Peter (avtor, fotograf). Priljubljeni obiskovalci našega vrta. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, mar. 2005, letn. 37, št. 3, str. 44-45, fotogr. [COBISS.SI-ID 1871208]

59. KOZMUS, Peter (avtor, fotograf). Čmrlji in opraševanje. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, jun. 2005, letn. 37, št. 6, str. 43-44, fotogr. [COBISS.SI-ID 1945192]

60. KOZMUS, Peter (avtor, fotograf). Zakaj je čmrljev iz leta v leto manj. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, dec. 2005, letn. 37, št. 12, str. 44-45, fotogr. [COBISS.SI-ID 2062440]

61. KOZMUS, Peter. Zdravilno delovanje matičnega mlečka. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, 2005, letn. 107, št. 9, str. 248-250. [COBISS.SI-ID 1989992]

62. KOZMUS, Peter. Povzetek predavanj, ki so na Apimondii 2005 potekala v okviru stalne komisije za opraševanje in čebelje vrste. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, 1. nov. 2005, letn. 107, št. 11, str. 301-303. [COBISS.SI-ID 2045032]

63. KOZMUS, Peter. Razvoj gensko spremenjenih rastlin ter njihov vpliv na okolje in čebele. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, 1. dec. 2005, letn. 107, št. 12, str. 334-336. [COBISS.SI-ID 2057832]

64. KOZMUS, Peter, ŠTUHEC, Ivan. Obnašanje čebel = Behaviour of honeybees. Sodobno kmetijstvo : znanstveno-strokovna revija za kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo, ISSN 0350-1655, sep. 2004, letn. 37, št. 7, str. 25-28 (priloga: Znanost in praksa). [COBISS.SI-ID 1605768]